Informuojame apie parengtus Teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimo apie 2,68 ha teritorijoje sprendinius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 2,68 ha teritorijoje (TPD Nr. K-VT-13-22-592)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 2.68 ha teritorija tarp Žirmūnų, Verkių ir Kareivių gatvių

Planavimo tikslas: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1181V „Dėl teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056196) sprendinių koregavimą apie 2,68 (dviejų ir šešiasdešimt aštuonių šimtųjų) ha teritorijoje, kurio tikslas: suformuoti sklypus, tarp jų sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti, patikslinti suplanuoto žemės sklypo Nr. 9 (Žirmūnų g. 149A) ribas, nustatyti sklypų naudojimo būdus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Planavimo pagrindas: 2020 m. rugsėjo 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Ir žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus posėdžio protokolas Nr. A17-635/20(3.1.16-ŽEM), 2022-05-18 Posėdžio restitucijos klausimais protokolas Nr. A17-406/22(3.1.16-AD21); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-06-01 įsakymas Nr. A30-2317/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt;
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. (8-685) 39795, el. paštas: giedrius.bireta@vplanas.lt.
Detaliojo plano sprendinių viešinimas: Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-02-21 iki 2023-03-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-592, dokumento Nr. REG262417), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikiama telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@vplanas.lt.
Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami: nuo 2023-02-21 iki 2023-03-07 www.tpdris.lt, www.vilnius.lt, Žirmūnų seniūnijos patalpose skelbimų lentoje, adresu Žirmūnų g. 143, Vilniuje.
Viešas svarstymas įvyks: 2023-03-07 17:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.
Transliacijos nuoroda: https://cutt.ly/zirmunu-kareiviu
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-592) iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

08.+Pagrindinis+brėžinys+-+VP22-463+-+2023-02-02

Aiškinamasis+raštas+VP22-463

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ