Informuojame apie parengtus Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 26 (kadastro Nr. 0101/0068:1053) ir gretimoje teritorijoje koregavimo sprendinius

 

Planavimo tikslas: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 450 „Dėl Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano (registro Nr. T00055559) sprendinius: padalinti sklypą Nr. 26 (Ungurių g. 2, kadastro Nr. 0101/0068:1053) į du sklypus, kurių viename pakeisti nustatytą visuomeninės teritorijos naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdą, kitame pakeisti nustatytą visuomeninės teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir prie jo prijungti įsiterpusios valstybinės žemės sklypą nustatant jame vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, visuose sklypuose nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų. Išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo pagrindas: 2019 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo miesto plėtros, transporto ir ūkio klausimais 2019 m. gruodžio 17 d. protokolo Nr. 28-443/19(1.2.13E-T1) 4 punktas.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 30-1441/20.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt;

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Giedrius Bireta tel. (8-685) 39795, el. paštas: giedrius.bireta@vplanas.lt.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: supaprastinta.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas:

Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-12-01 iki 2021-12-15 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-309, dokumento Nr. REG180228), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas Giedrius Bireta telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@vplanas.lt.

Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami www.tpdris.lt, www.vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose skelbimų lentoje (1 aukštas), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, Lazdynų seniūnijos patalpose skelbimų lentoje, adresu Erfurto g. 29, Vilniuje.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-309) iki viešojo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

08.+Pagrindinis+brėžinys+-+2021-11-15

Aiškinamasis+raštas.Užutekio26