Informuojame apie parengtus Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Sėlių g. 34 inicijavimo pagrindu sprendinius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Sėlių g. 34 inicijavimo pagrindu, TPD Nr. K-VT-13-22-67

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Sėlių g. 34, Vilniuje

Planavimo tikslas: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054568) sprendinių koregavimą sklype Sėlių g. 34 (kadastro Nr. 0101/0031:305) nustatant teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
Planavimo pagrindas: prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-22 įsakymas Nr. A30-4288/21
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt;
Planavimo iniciatorius: fiziniai ir juridiniai asmenys
Detaliojo plano rengėjas: Projekto vadovas Giedrius Bireta, individualios veiklos vykdymo pažyma, tel. (8 685) 39795, el. paštas: giedrius.bireta@gmail.com.
Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-06-27 iki 2022-07-12 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-67, dokumento Nr. REG221875), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas Giedrius Bireta telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@gmail.com.
Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami www.tpdris.lt, www.vilnius.lt, Žvėryno seniūnijoje, adresu Sėlių g. 39, Vilniuje, nuo 2022-06-27 iki viešo svarstymo pabaigos.
Viešas svarstymas įvyks 2022-07-12 18:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/86759621147?pwd=BxTxauyIk0wV4XVGUcK7HdMjw1WIt9.1
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-67) iki viešojo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

08.+Pagrindinis+brėžinys+

Aiškinamasis+raštas.Sėlių34+DPK