Informuojame apie Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano (reg. Nr. T00055382) sprendinių koregavimo sklype Nr. 34 (Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250) inicijavimo pagrindu sprendinių pakeitimus

 

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pakeitimai atlikti pagal derinančių institucijų pastabas, pateiktas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo metu. Pakeitimai viešinami vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje ir TPDRIS sistemoje.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ ar TPD Nr.: Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 34 (Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250) inicijavimo pagrindu; TPD Nr. K-VT-13-22-321.
Planuojamos teritorijos aprašymas: 1,0000 ha ploto žemės sklypas Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250, Pašilaičių seniūnijoje, Vilniuje. Nagrinėjama platesnė 4,7 ha galimą numatomų sprendinių įtaką patirianti teritorija.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. A30-703/22 „Dėl leidimo koreguoti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 35 (Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250) inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2022 m balandžio 6 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-51/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. [email protected].
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. [email protected]. Informacija teikiama el. p. [email protected] ir el. p. [email protected].
Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano (registro Nr. T00055382), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 34 (Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250) inicijavimo pagrindu: nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus.
Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima:
– nuo 2023 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-321; dokumento Nr. REG261488)
– nuo 2023 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/ nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/ Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/ derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas (nuo 2023 m).
Atlikti pakeitimai pagal derinančių institucijų pastabas: atsisakyta planuoti servitutą valstybinės žemės dalyje – patikslinti Pagrindinis ir Susisiekimo komunikacijų brėžiniai, aiškinamasis raštas.

Nuoroda:

Justiniskiu+136_Aiskinamasis+rastas

Justiniskiu+136_Pagrindinis+brezinys

Justiniskiu+136_Susisiekimo+komunikaciju+brezinys