Informuojame apie Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Nr. 46 (Pumpėnų g. 2), Nr. 47 (Justiniškių g. 104), Nr. 48 (Grigalaukio g. 48) ir sklype Nr. 50 (kadastro Nr. 0101/0015:217) inicijavimo pagrindu pakeistus sprendinius

 

Informuojame, kad yra atlikti sprendinių pakeitimai ir informacijos papildymas pagal derinančių institucijų pateiktas pastabas. Pakeitimai viešinami vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje ir TPDRIS sistemoje.

Koreguojamas teritorijų planavimo dokumentas: Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001-05-30 sprendimu Nr. 324 “Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo” – sklypuose Nr. 46 (Pumpėnų g. 2, kadastro Nr. 0101/0015:322), Nr. 47 (Justiniškių g. 104, kadastro Nr. 0101/0015:321), Nr. 48 (Grigalaukio g. 48, kadastro Nr. 0101/0015:323) ir sklype Nr. 50 (kadastro Nr. 0101/0015:217).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.:
Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 46 (Pumpėnų g. 2), Nr. 47 (Justiniškių g. 104), Nr. 48 (Grigalaukio g. 48) ir sklype Nr. 50 (kadastro Nr. 0101/0015:217) inicijavimo pagrindu. TPDRIS dokumento Nr. K-VT-13-21-624

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 3,4 ha teritorija tarp Pumpėnų, Grigalaukio, Justiniškių g.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-10-18 įsakymas Nr. A30-3262/21 „Dėl leidimo keisti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 46 (Pumpėnų g. 2), Nr. 47 (Justiniškių g. 104), Nr. 48 (Grigalaukio g. 48) ir sklype Nr. 50 (kadastro Nr. 0101/0015:217) inicijavimo pagrindu“. 2021-11-03 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-102/21.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, adresas Geležinio Vilko g. 18A, III a., Vilnius, info@regroup.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Pakeisti detaliuoju planu nustatytus komercinės paskirties prekybos ir aptarnavimo centrų (K1) ir gamybos ir sandėliavimo objektų teritorijos (P1) naudojimo pobūdžius ir nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Susipažinti su pakeistais pagal institucijų pastabas pakeistais sprendiniais galima nuo 2023 m. sausio 18 d.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-13-21-624).
Taip pat nuo 2023-02-06 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas:  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

1. Informacija apie pakeitimus 20232

2.+Aiškinamasis_raštas_koregavimo_Pumpėnų_02

4.+REG257192+pastabų+vertinimas+ir+versijos+paaiškinimai

Pagrindinis_koregavimo_brėžinys_Pumpėnų_03