Informuojame apie Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano statybos zonos, ribų koregavimą sklype Tilžės g. 68 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Vilnius, Tilžės g. 68 (kadastro Nr.: 0101/0167:1292 Vilniaus m. k.v.)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius:  Fiziniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Architektų gildija“, adresas: S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, el. p. archgildija@gmail.com, tel. Nr.: +370 601 95 589

Detaliojo plano koregavimo tikslai: statybos zonos, ribos ribos, bei pastato blokavimo ties sklypo riba koregavimas

Dokumento rengimo pagrindas: 2000-03-01 Nr. 528 Vilniaus miesto Tarybos sprendimu patvirtintas  Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detalusis planas

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-02-22 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas;

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

AR

Pagrindinis+brėžinys