INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI APIE 12,4 HA TERITORIJOS PRIE VERKIŲ GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti Apie 12,4 ha teritorijos prie Verkių gatvės detalųjį planą.

Vilniaus miesto savivaldybės meras 2023-08-28 priėmė potvarkį Nr. 955-788/23,, DĖL APIE 12,4 HA TERITORIJOS PRIE VERKIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2023-08-31 priėmė įsakymą Nr. 30-1974/23 ,, DĖL APIE 12,4 HA TERITORIJOS PRIE VERKIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO RENGIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO“ dėl planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiuo potvarkiu ir įsakymu bei detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Plano rengėją pasirenka planavimo organizatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu savivaldybe@vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

AD ĮSAKYMAS TVIRTINANTIS PROGRAMĄ

POTVARKIS