INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI APIE 1,75 HA TERITORIJOS PRIE OŽKINIŲ GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti Apie 1,75 ha teritorijos prie Ožkinių gatvės  detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu.

Vilniaus miesto savivaldybės meras 2023-06-09 priėmė potvarkį Nr. 955-316/23 ,, DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 1,75 HA TERITORIJOS PRIE OŽKINIŲ GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2023-06-23 priėmė įsakymą Nr. 30-1505/23 ,, DĖL APIE 1,75 HA TERITORIJOS PRIE OŽKINIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO“ dėl planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiuo potvarkiu ir įsakymu bei detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra juridinis asmuo.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu [email protected] bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Potvarkis_Elektroninio+dokumento+nuorašas

Programa_Elektroninio+dokumento+nuorašas