Informuojame apie pradedamą rengti apie 1,88 ha teritorijos tarp Pakluonės, Palvininkų ir Toplaukio gatvių detalųjį planą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti Apie 1,88 ha teritorijos tarp Pakluonės, Palvininkų ir Toplaukio gatvių detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu detalųjį planą.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas priėmė įsakymą 2023-03-29 Nr. A30-1224/23 „DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 1,88 HA TERITORIJOS TARP PAKLUONĖS, PALVININKŲ IR TOPLAUKIO GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų ir planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiuo įsakymu ir detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra fiziniai asmenys.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu savivaldybe@vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda: Elektroninio+dokumento+nuorašas (1)