Informuojame apie pradedamą rengti apie 6,8 ha teritorijos prie Gastų gatvės detalųjį planą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti apie 6,8 ha teritorijos prie Gastų gatvės detalųjį planą.

Vilniaus miesto savivaldybės meras priėmė 2023-08-08 potvarkį Nr. 955-674/23 „Dėl leidimo rengti apie 6,8 ha teritorijos prie Gastų gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė 2023-08-18 įsakymą Nr. 30-1890/23 „Dėl apie 6,8 ha teritorijos prie Gastų gatvės detaliojo plano rengimo darbų programos tvirtinimo“ dėl planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiais dokumentais ir detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra fizinis asmuo.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu savivaldybe@vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

 Nuoroda:

POTVARKIS

ĮSAKYMAS