INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI APIE 7,34 HA TERITORIJOS PRIE SKERSINĖS GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti apie 7,34 ha teritorijos prie Skersinės gatvės detalujį planą.

Vilniaus miesto savivaldybės meras 2023-06-06 priėmė potvarkį Nr. 955-272/23 ,,Dėl leidimo rengti apie 7,34 ha teritorijos prie Skersinės gatvės detalųjį planą inicijavimos sutarties pagrindu“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2023-06-09 priėmė įsakymą Nr. 30-1385/23 ,,Dėl apie 7,34 ha teritorijos prie Skersinės gatvės detaliojo plano darbų programos tvirtinimo“ dėl planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiuo potvarkiu ir įsakymu bei detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt (dokumentai prisegami) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra juridinis asmuo.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu savivaldybe@vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Potvarkis+Elektroninio+dokumento+nuorašas

Isakymas+Elektroninio+dokumento+nuorašas