Informuojame apie pradedamą rengti detaliojo plano koregavimą (Kalnėnų g. 64A, 66)

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti Nemėžio pirmojo mikrorajono šiaurinės dalies teritorijos detaliojo plano sprendinių sklypuose Kalnėnų g. 64A (kadastro Nr. 0101/0158:2029), Kalnėnų g. 66 (kadastro Nr. 0101/0158:2031) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0158:2030) koregavimą inicijavimo sutarties pagrindu.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė 2023-09-11 įsakymą Nr. 30-2051/23 „Dėl leidimo koreguoti Nemėžio pirmojo mikrorajono šiaurinės dalies teritorijos detaliojo plano sprendinius sklypuose Kalnėnų g. 64A (kadastro Nr. 0101/0158:2029), Kalnėnų g. 66 (kadastro Nr. 0101/0158:2031) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0158:2030) inicijavimo sutarties pagrindu“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų ir planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiuo dokumentu ir detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra juridinis asmuo.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu [email protected] bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuorodos: Įsakymas