INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ (ŠALTŪNŲ G. 17A)

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių sklype Šaltūnų g. 17A (kadastro Nr. 0101/0051:63) ir gretimoje teritorijoje koregavimą inicijavimo sutarties pagrindu.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė 2023-08-21 įsakymą Nr. 30-1893/23 „Dėl leidimo koreguoti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinius sklype Šaltūnų g. 17A (kadastro Nr. 0101/0051:63) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų ir planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiuo dokumentu ir detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra fiziniai asmenys.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu [email protected] bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuorodos: _Įsakymas. Šaltūnų g. 17A