INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI APIE 11,8 HA TERITORIJOS PRIE KAIMYNŲ GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti apie 11,8 ha teritorijos prie Kaimynų gatvės detalųjį planą.

Vilniaus miesto savivaldybės meras priėmė 2023-07-10 potvarkį Nr. 955-478/23 „Dėl leidimo rengti apie 11,8 ha teritorijos prie Kaimynų gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė 2023-07-17 įsakymą Nr. 30-1660/23 „Dėl apie 11,8 ha teritorijos prie Kaimynų gatvės detaliojo plano rengimo darbų programos tvirtinimo“ dėl planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiais dokumentais ir detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra fiziniai asmenys.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu [email protected] bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuorodos: Potvarkis dėl tikslų Įsakymas dėl programos