INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MIKRORAJONO PRIE TURISTŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ AUŠRINĖS G. 10A (KADASTRO NR. 0101/0131:867)

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano (TPD Nr. T00056345) sprendinių koregavimą sklype Aušrinės g. 10A (kadastro Nr. 0101/0131:867).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą 2023-08-07 reg. Nr. 30-1802/23 „Dėl leidimo organizuoti individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Aušrinės g. 10A (kadastro Nr. 0101/0131:867)“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų ir planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiuo įsakymu ir detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Plano rengėją pasirenka planavimo organizatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu savivaldybe@vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Elektroninio+dokumento+nuorašas