INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI MARKUČIŲ RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE MARKUČIŲ G. 33 (KADASTRO NR. 0101/0059:8), MARKUČIŲ G. 37 (KADASTRO NR. 0101/0059:40) IR GRETIMOJE TERITORIJOJE

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Markučių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0059:8), Markučių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0059:40) ir gretimoje teritorijoje.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2022-05-25 priėmė įsakymą Nr. A30-2224/22 „Dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Markučių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0059:8), Markučių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0059:40) ir gretimoje teritorijoje“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų ir planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiuo įsakymu bei detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt (dokumentai prisegami) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra juridinis asmuo.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano koregavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu savivaldybe@vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

 

Įsakymas Nr. A30-2224/22