Informuojame apie pradedamą rengti sklypo Ateities g. 15B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių sklypuose prie K. Borutos gatvės ir gretimoje teritorijoje koregavimą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti sklypo Ateities g. 15B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių sklypuose prie K. Borutos gatvės ir gretimoje teritorijoje koregavimą.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė 2023-05-10 įsakymą Nr. 30-1073/23 „Dėl sklypo Ateities g. 15B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių sklypuose prie K. Borutos gatvės ir gretimoje teritorijoje koregavimo organizavimo“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų ir planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiuo įsakymu ir detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt

bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Detaliojo plano rengėjas yra UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320, Vilnius

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu savivaldybe@vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuorodos: Įsakymas_K. Borutos g.