Informuojame apie pradedamą rengti sklypo Bališkių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0165:824) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-1026)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: sklypo Bališkių kaime detalusis planas

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas (kadastro Nr. 0101/0165:824) plotas 0,1902 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-11-08 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-4179/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Bališkių kaime detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0165:824) inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks.: 852112222, LT-09601, Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:824) naudojimo paskirties patikslinti naudojimo būdą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, padalinti sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-1026. Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Pridedama: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas su planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti bei planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:
Elektroninio+dokumento+nuorašas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ