Informuojame apie pradedamą rengti Sklypo Metalo g. 13 (kadastro Nr. 0101/0079:1611) detaliojo plano (registro Nr. T00054908) sprendinių keitimą

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Metalo g. 13 (kadastro Nr. 0101/0079:1611) detaliojo plano (registro Nr. T00054908) sprendinių keitimas.

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 3,85 ha teritorija prie Metalo g.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023 m. kovo 08 d. įsakymas Nr. A30-895/23 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2023 m. kovo 21 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-45/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius. Informacija teikiama tel. +37061654009, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakoreguoti esamas ir suformuoti naujas gatvės raudonąsias linijas, nekeičiant žemės  naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo ir esant galimybei pagal teisės aktus  pakeisti žemės sklypų Metalo g. 13 (kadastro Nr. 0101/0079:1611), Metalo g. 15 (kadastro Nr. 0101/0079:1498) ir Metalo g. 15C (kadastro Nr. 0101/0079:1122) ribas bei  plotus prijungiant prie sklypų įsiterpusius laisvos valstybinės žemės plotus. Planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su  gretimomis teritorijomis, vertinti nagrinėjamos teritorijos esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą, numatyti susisiekimo ryšių sistemą; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti pėsčiųjų ryšius, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-23-259).

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-259) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano projektu bus paskelbta atskirai vėliau.

Nuoroda:

Metalo+g.+isakymas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ