Informuojame apie pradedamą rengti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:88, Nr. 0101/0167:640, Nr. 0101/0167:641 ir Nr. 0101/0167:642) Platiniškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype sklype (kadastro Nr. 0101/0167:640)

 

Planavimo pagrindas: 2022-01-11 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

pavaduotojo įsakymas Nr. A30-109/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:88, Nr. 0101/0167:640, Nr. 0101/0167:641 ir Nr. 0101/0167:642) Platiniškių kaime detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0167:640) inicijavimo sutarties pagrindu“

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0167:640)

Planuojamos teritorijos plotas: 0,85 ha

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: D. Kavaliauskienės Personalinė Įmonė, Į. K. 186714926, Lenktoji g. 6, Kalviškių k., LT-14105 Vilniaus r., +370 671 25326, kavalia.dai@gmail.com, projekto vadovė Daiva Kavaliauskienė

Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. Birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-75 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:88, Nr. 0101/0167:640, Nr. 0101/0167:641 ir Nr. 0101/0167:642) Platiniškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00076442) sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0167:640) inicijavimo sutarties pagrindu: padalinti sklypą į atskirus sklypus pakeičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, pagrindinius bei

papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į PLA-2-6 funkcinę zoną.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.

Papildomi reglamentai: Nėra.

Tyrimai ir galimybių studijos: Nereikalingos.

SPAV reikalingumas: nustatomas atlikus SPAV atranką arba pagal institucijų sąlygas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: Nereikalingas.

Detaliojo planavimo koregavimo etapai: Parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-13-22-146

Apie supažindinimą su parengto detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Nuoroda:

Isakymas+programa+schema