Informuojame apie pradedamą rengti Sklypų prie Turniškių g. 4 nedidelių veikos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:236, Nr.0101/0012:306, Nr. 0101/0012:304) inicijavimo sutarties pagrindu

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti Sklypų prie Turniškių g. 4 nedidelių veikos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:236, Nr.0101/0012:306, Nr. 0101/0012:304) inicijavimo sutarties pagrindu.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2023-06-21 priėmė įsakymą Nr. 30-1472/23 „Dėl leidimo koreguoti sklypų prie Turniškių g. 4 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:236, Nr. 0101/0012:306, Nr. 0101/0012:304) inicijavimo sutarties pagrindu“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų ir planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiuo įsakymu bei detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt (dokumentai prisegami) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra fiziniai asmenys.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano koregavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu [email protected] bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Pridedama:

Įsakymas Nr. 30-147223