Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano sprendinių sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:376, Nr. 0101/0012:156, Nr. 0101/0012:370, Nr. 0101/0012:375, Nr. 0101/0012:369) ir gretimoje teritorijoje koregavimą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano sprendinių sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:376, Nr. 0101/0012:156, Nr. 0101/0012:370, Nr. 0101/0012:375, Nr. 0101/0012:369) ir gretimoje teritorijoje koregavimą.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė 2023-06-20 įsakymą Nr. 30-1465/23 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:376, Nr. 0101/0012:156, Nr. 0101/0012:370, Nr. 0101/0012:375, Nr. 0101/0012:369) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų ir planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiuo įsakymu ir detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt

bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra fizinis asmuo.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu savivaldybe@vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuorodos: Elektroninio+dokumento+nuorašas_Smilgų g.