Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos (Plytinės gatvės atšakos iki Nugalėtojų gatvės) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0013:0346), sklype (kadastro Nr. 0101/0013:0401), sklype (kadastro Nr. 0101/0013:0404) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0013:0029) inicijavimo pagrindu

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti teritorijos (Plytinės gatvės atšakos iki Nugalėtojų gatvės) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0013:0346), sklype (kadastro Nr. 0101/0013:0401), sklype (kadastro Nr. 0101/0013:0404) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0013:0029) inicijavimo pagrindu.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus priėmė įsakymą 2023-06-29 Nr. 30-1543/23  „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (Plytinės gatvės atšakos iki Nugalėtojų gatvės) detalųjį planą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0013:0346, Nr. 0101/0013:0401, Nr. 0101/0013:0404 ir Nr. 0101/0013:0029) inicijavimo pagrindu“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų ir planavimo darbų programos tvirtinimo. Su šiuo įsakymu ir detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra juridinis asmuo .

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu [email protected] bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Elektroninio+dokumento+nuorašas