Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 12 (Molėtų pl. 7, kadastro Nr. 0101/0005:281) inicijavimo sutarties pagrindu

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 12 (Molėtų pl. 7, kadastro Nr. 0101/0005:281) inicijavimo sutarties pagrindu.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2023-06-30 priėmė įsakymą Nr. 30-1564/23 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 12 (Molėtų pl. 7, kadastro Nr. 0101/0005:281) inicijavimo sutarties pagrindu“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų ir planavimo darbų programos tvirtinimo.

Su šiuo įsakymu bei detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt (dokumentai prisegami) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra juridinis asmuo.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano koregavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu [email protected] bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Pridedama:

ĮSAKYMAS Nr. 30-1564 23