Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius apie 1,4 ha teritorijoje prie sklypo Šarkuvos g. 24 (kadastro Nr. 0101/0167:1116) inicijavimo sutarties pagrindu“

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius apie 1,4 ha teritorijoje prie sklypo Šarkuvos g. 24 (kadastro Nr. 0101/0167:1116) inicijavimo sutarties pagrindu“.
Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sprendinius apie 1,4 ha teritorijoje prie sklypo Šarkuvos g. 24 (kadastro Nr. 0101/0167:1116) inicijavimo sutarties pagrindu: sujungti besiribojančius sklypus (kadastro Nr. 0101/0167:1116, Nr. 0101/0167:1117, Nr. 0101/0167:1118, Nr. 0101/0167:1119), pakeisti žemės naudojimo paskirtį, padalyti žemės sklypą ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema