Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732, Nr. 0101/0063:102, Nr. 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano sprendinius sklype Strielčiukų g. 32 (kadastro Nr. 0101/0063:837) inicijavimo sutarties pagrindu“

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732, Nr. 0101/0063:102, Nr. 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano sprendinius sklype Strielčiukų g. 32 (kadastro Nr. 0101/0063:837) inicijavimo sutarties pagrindu“.
Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.
Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 30-21 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732; 0101/0063:102; 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057741) sprendinius sklype Strielčiukų g. 32 (kadastro Nr. 0101/0063:837) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatytos žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo patikslinti gatvės raudonąsias linijas ir esant galimybei pagal teisės aktus pakeisti žemės sklypo Strielčiukų g. 32 (kadastro Nr. 0101/0063:837) ribas bei plotą prijungiant prie sklypo įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Įsakymo tekstas
Programa
Teritorijos schema