Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinius sklype Latvių g. 17 (kadastro Nr. 0101/0031:511) inicijavimo sutarties pagrindu“ 

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinius sklype Latvių g. 17 (kadastro Nr. 0101/0031:511) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliojo plano (TPD Nr. T00054568), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano patvirtinimo“, sprendinius sklype Latvių g. 17 (kadastro Nr. 0101/0031:511) inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti papildomą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą arba skirtingą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą atskirai žemės sklypo daliai adresu Latvių g. 17A ir  teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema