Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinius sklype Veiverių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0060:178) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinius sklype Veiverių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0060:178) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius žemės sklype Veiverių g. 9 (kadastro 0101/0060:178) inicijavimo sutarties pagrindu: padalyti ir (ar) atidalyti žemės sklypą Veiverių g. 9 (kadastro 0101/0060:178), nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, suplanuoti susisiekimui ir inžinerinei infrastruktūrai skirtą teritorijos dalį bei nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

 Priedai:

Isakymo tekstas Planavimo programa Teritorijos schema