Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:47) buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinius žemės sklypuose Anupriškių g. 54 (kadastro Nr. 0101/0115:454), Anupriškių g. 56 (kadastro Nr. 0101/0115:459), Anupriškių g. 58 (kadastro Nr. 0101/0115:460) inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-2318 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:47) buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00076029) sprendinius sklypuose Anupriškių g. 54 (kadastro Nr. 0101/0115:454), Anupriškių g. 56 (kadastro Nr. 0101/0115:459) ir Anupriškių g. 58 (kadastro Nr. 0101/0115:460) inicijavimo sutarties pagrindu: koreguoti žemės sklypų ribas žemės sklypuose Anupriškių g. 54 (kadastro Nr. 0101/0115:454), Anupriškių g. 56 (kadastro Nr. 0101/0115:459) ir Anupriškių g. 58 (kadastro Nr. 0101/0115:460), koreguoti ir nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano projektu ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (iki 2023 m. rugsėjo 15 d. imtinai) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema