Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti sklypų prie Turniškių g. 4 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:236, Nr. 0101/0012:306, Nr. 0101/0012:304) inicijavimo sutarties pagrindu“

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypų prie Turniškių g. 4 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:236, Nr. 0101/0012:306, Nr. 0101/0012:304) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1616V „Dėl sklypų prie Turniškių g. 4 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų prie Turniškių g. 4 nedidelių veikos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056164) sprendinius žemės sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:236, Nr.0101/0012:306, Nr. 0101/0012:304) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatytos žemės sklypų naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo, pagal poreikį pakeisti žemės sklypų ribas ir plotus, juos padalyti ir (ar) atidalyti bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Priedai:

Isakymo+tekstas

Planavimo+programa_Turniškių+g

11026