Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Krivių ir Filaretų gatvių bei Baltojo skersgatvio detaliojo plano sklypo Nr. 3 (Baltasis skg. 5C, kadastro Nr. 0101/0042:193) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Krivių ir Filaretų gatvių bei Baltojo skersgatvio detaliojo plano sklypo Nr. 3 (Baltasis skg. 5C, kadastro Nr. 0101/0042:193) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – nekeičiant nustatytos žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0042:193) naudojimo paskirties pakoreguoti naudojimo būdą iš mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos; sklypo dalyje, patenkančioje į intensyviai naudojamų želdynų funkcinę zoną, nustatyti žemės naudojimo būdą, pagal poreikį atidalyti šią sklypo dalį; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano projektu ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (iki liepos 28 d. imtinai) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema