Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Laurų g. 28 detaliojo plano sprendinius sklypuose Laurų g. 28 (kadastro Nr. 0101/0003:2241) ir Laurų g. 34H (kadastro Nr. 0101/0003:2265) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Laurų g. 28 detaliojo plano sprendinius sklypuose Laurų g. 28 (kadastro Nr. 0101/0003:2241) ir Laurų g. 34H (kadastro Nr. 0101/0003:2265) inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 01A-41-172 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Laurų g. 28 detaliojo plano (registro Nr. T00054776) sprendinius sklypuose Laurų g. 28 (kadastro Nr. 0101/0003:2241) ir Laurų g. 34H (kadastro Nr. 0101/0003:2265) inicijavimo sutarties pagrindu: atidalyti žemės sklypo Laurų g. 28 (kadastro Nr. 0101/0003:2241) dalį, atidalytai žemės sklypo daliai pakeisti naudojimo būdą iš susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, atidalytą žemės sklypo dalį sujungti su žemės sklypu Laurų g. 34H (kadastro Nr. 0101/0003:2265), nustatyti statinių statybos zoną ir ribą, patikslinti pagrindinius reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano projektu ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (iki 2023 m. rugpjūčio 7 d. imtinai) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema