Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 12 (Molėtų pl. 7, kadastro Nr. 0101/0005:281) inicijavimo sutarties pagrindu“

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 12 (Molėtų pl. 7, kadastro Nr. 0101/0005:281) inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00054431) sprendinius sklype Nr. 12 (Molėtų pl. 7, kadastro Nr. 0101/0005:281) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatytos žemės sklypo naudojimo paskirties, nustatyti žemės naudojimo būdus, užstatymo tankį ir užstatymo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Priedai:

Isakymo+tekstas

PROGRAMA Moletu pl. 7

11053