Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:406, Nr. 0101/0012:425 ir Nr. 0101/0012:512) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:406, Nr. 0101/0012:425 ir Nr. 0101/0012:512) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti teritorijos prie Svajonių gatvės (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano (TPD Nr. T00055195), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0012:406), sklype Kiškių g. 16 (kadastro Nr. 0101/0012:425) ir miško sklype (kadastro Nr. 0101/0012:512) inicijavimo sutarties pagrindu: teisės aktų nustatyta tvarka pakeisti dalies miškų ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0012:512) naudmenas kitomis naudmenomis suplanuojant servitutą susisiekimo komunikacijoms ir inžineriniams tinklams tiesti iš Kiškių gatvės į sklypus (kadastro Nr. 0101/0012:406 ir Nr. 0101/0012:425), pakeisti sklypų (kadastro Nr. 0101/0012:406 ir Nr. 0101/0012:425) žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano projektu ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema