Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos šalia Antavilių gatvės detaliojo plano sprendinius sklype Antavilių g. 27A (kadastro Nr. 0101/0003:503) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-447 „Dėl teritorijos šalia Antavilių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos šalia Antavilių gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00054928) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu sklype Antavilių g. 27A (kadastro Nr. 0101/0003:503), suformuotame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 30-1821 „Dėl sklypo Antavilių g. 27A plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“: pakeisti žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdą ir nustatyti reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano projektu ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (iki 2023 m. rugsėjo 28 d. imtinai) el. paštu [email protected].

Isakymo_tekstas_Antaviliu_27A

Inicijavimo_programa_Antaviliu_27A

Schema_11112