Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo Džiaugsmo g. 64 (kadastro Nr. 0101/0157:0043) detaliojo plano sprendinius sklype Džiaugsmo g. 64A (kadastro Nr. 0101/0157:1373) inicijavimo sutarties pagrindu“

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo Džiaugsmo g. 64 (kadastro Nr. 0101/0157:0043) detaliojo plano sprendinius sklype Džiaugsmo g. 64A (kadastro Nr. 0101/0157:1373) inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti žemės sklypo Džiaugsmo g. 64 (kadastro Nr. 0101/0157:0043)  detaliojo plano (TPD Nr. T00056228), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-407 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo Džiaugsmo g. 64 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Džiaugsmo g. 64A (kadastro Nr. 0101/0157:1373) inicijavimo sutarties pagrindu: pakoreguoti esamas gatvės raudonąsias linijas ir esant galimybei pagal teisės aktus pakeisti žemės sklypo Džiaugsmo g. 64A (kadastro Nr. 0101/0157:1373) ribas bei plotą prijungiant prie sklypo įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema