Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinius sklype Latgalių g. 3 (Nr. 0101/0031:0008) inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliojo plano (TPD Nr. T00054568), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano patvirtinimo“, sprendinius sklype Latgalių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:0008) inicijavimo sutarties pagrindu.: nekeičiant nustatytos žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo esant galimybei suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir sujungti jį su besiribojančiu žemės sklypu Latgalių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:0008), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, statybos ribą bei statybos zoną vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano projektu ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema