Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-25 įsakymo Nr. A30-2223/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Pylimėlių g. 6A ir Saulėtekio al. 58 detaliojo plano sprendinius sklype Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320) teritorijų planavimo inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“.

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-25 įsakymo Nr. A30-2223/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Pylimėlių g. 6A ir Saulėtekio al. 58 detaliojo plano sprendinius sklype Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320) teritorijų planavimo inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m.  gegužės 25 d. įsakymą Nr. A30-2223/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Pylimėlių g. 6A ir Saulėtekio al. 58 detaliojo plano sprendinius sklype Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“:

  1. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus
miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1756V „Dėl sklypų Pylimėlių g. 6A ir Saulėtekio alėja 58 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054446) koregavimą sklype Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320): nustačius gatvės raudonąsias linijas prijungti įsiterpusią laisvos valstybinės žemės dalį ir pakeisti sklypo plotą ir ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).“

  1. Išdėstau patvirtintos Planavimo darbų programos 2 punktą taip:

„2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: sklypas Saulėtekio al. 58 (kadastro
Nr. 0101/0026:320) (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) Vilniuje), sklypo plotas – 0,0347 ha ir laisvos nesuformuotos valstybinės žemės teritorija. Planuojama teritorija neatitinka kvartalo apibrėžimo, todėl yra nustatoma nagrinėjama teritorija, vakaruose ir šiaurėje ribojama M. Počobuto gatvės, o rytuose –
L. Karsavino g.“

  1. Išdėstau patvirtintos Planavimo darbų programos 7 punktą taip:

„7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1756V „Dėl sklypų Pylimėlių g. 6A ir Saulėtekio alėja 58 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054446) koregavimą sklype Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320): nustačius gatvės raudonąsias linijas prijungti įsiterpusią laisvos valstybinės žemės dalį ir pakeisti sklypo plotą ir ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).“

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

9177

Isakymo+tekstas