Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,, Dėl leidimo koreguoti Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sklypo Užubalių g. 50 (kadastro Nr. 0101/0170:2764) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sklypo Užubalių g. 50 (kadastro Nr. 0101/0170:2764) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (TPD Nr. T00073703) sklypo Užubalių g. 50 (kadastro Nr. 0101/0170:2764) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatytos žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo padalinti sklypą į dvi dalis, pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

 

Įsakymo tekstas

Teritorijos schema

Programa