Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 1 inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 1 inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – pakeisti sklypo Kirtimų g. 46 (kadastro Nr. 0101/0084:8821) ribas prie jo prijungiant sklypus Kirtimų g. 42 (kadastro Nr. 0101/0084:2834) ir Kirtimų g. 50 (kadastro Nr. 0101/0084:8814), nustatyti pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir (ar) kitus žemės naudojimo būdus bei teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Šiuo įsakymu pripažįstamas netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. A30-3947/22 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 31,04 ha teritorijoje“ su visais  jo pakeitimais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

10176

Isakymo+tekstas

PROGRAMA