Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti sklypo Juodajame kelyje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Ašmenėlės g. 1 (kadastro Nr. 0101/0075:2265) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypo Juodajame kelyje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Ašmenėlės g. 1 (kadastro Nr. 0101/0075:2265) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti sklypo Juodajame kelyje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055001), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1999 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 1708V ,,Dėl sklypo Juodajame kelyje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Ašmenėlės g. 1 (kadastro Nr. 0101/0075:2265): nekeičiant sklypo naudojimo būdo pakeisti žemės sklypo ribas prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki gatvės raudonųjų linijų, pakoreguoti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema