Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti sklypo Naručio g. 1/71 detaliojo plano sprendinius sklype Naručio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0072:257) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypo Naručio g. 1/71 detaliojo plano sprendinius sklype Naručio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0072:257) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti sklypo Naručio g. 1/71 detaliojo plano (TPD Nr. T00054412), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-269 „Dėl sklypo Naručio g. 1/71 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Naručio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0072:257): nekeičiant sklypo paskirties ir naudojimo būdo padalinti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti statybos ribas bei statybos zonas, teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema