Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypo Rodūnios kel. 30, 32 detaliojo plano sprendinius sklype Rodūnios kel. 30 (kadastro Nr. 0101/0080:236) inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypo Rodūnios kel. 30, 32 detaliojo plano sprendinius sklype Rodūnios kel. 30 (kadastro Nr. 0101/0080:236) inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – nekeičiant pagrindinės tikslinės sklypo naudojimo paskirties papildyti nustatytų žemės sklypo Rodūnios kel. 30 (kadastro Nr. 0101/0080:236) naudojimo būdų (visuomeninės paskirties ir komercinės paskirties objektų teritorijos) statinių paskirčių turinį viešbučių (svečių namų) paskirtimi, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

10813

Isakymo+tekstas

PROGRAMA