Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypų Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0022:344) ir Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0022:333) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypų Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0022:344) ir Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0022:333) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 210V „Dėl sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (TPD Nr. T00057188) sklypo Nr. 1 (Utenos g. 41A, kadastro Nr. 0101/0022:344) ir sklypo Nr. 13 (Utenos g. 41A, kadastro Nr. 0101/0022:333) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatyti užstatymo tankumą, intensyvumą, pastatų aukštį bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema