Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypų Šilo g. 92, 94 (nedidelių veiklos mastų) detalųjį planą sklype Šilo g. 92 (kadastro Nr. 0101/0035:253) inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypų Šilo g. 92, 94 (nedidelių veiklos mastų) detalųjį planą sklype Šilo g. 92 (kadastro Nr. 0101/0035:253) inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – nekeičiant žemės sklypo Šilo g. 92 (kadastro Nr. 0101/0035:253) naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

10825

Isakymo+tekstas

PROGRAMA