Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos Ąžuolyno g. 5 detaliojo plano sprendinius sklype Ąžuolyno g. 7 (kadastro nr. 0101/0029:246) inicijavimo sutarties pagrindu“

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Ąžuolyno g. 5 detaliojo plano sprendinius sklype Ąžuolyno g. 7 (kadastro nr. 0101/0029:246) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. 1-502 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano keitimo ir teritorijos Ąžuolyno g. 5 detaliojo plano papildymo tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos Ažuolyno g. 5 detaliojo plano (registro Nr. T00054770), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-1051 „Dėl pritarimo sklypo Ąžuolyno g. 7 užstatymo ribų tikslinimui“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 30-1980 „Dėl pritarimo Ąžuolyno g. 7 užstatymo ribų tikslinimui“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A30-3270 „Dėl teritorijos Ąžuolyno g. 5 detaliojo plano papildymu nustatytų sklypo Ąžuolyno g. 7 statinių statybos zonos ir statybos ribų koregavimo tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A30-988/21 „Dėl teritorijos Ąžuolyno g. 5 detaliojo plano papildymo sprendinių koregavimo taisant koliziją tvirtinimo“, sprendinius sklype Ąžuolyno g. 7 (kadastro Nr. 0101/0029:246) inicijavimo sutarties pagrindu: pertvarkyti žemės sklypą Ąžuolyno g. 7 (kadastro Nr. 0101/0029:246) padalinimo būdu suformuojant atskirus žemės sklypus ir nustatyti suformuotiems žemės sklypams teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema