Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto Šeškinės detaliajam planui papildyti sprendinius sklype Ukmergės g. 212B (kadastro Nr. 0101/0020:105) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto Šeškinės detaliajam planui papildyti sprendinius sklype Ukmergės g. 212B (kadastro Nr. 0101/0020:105) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto Šeškinės detaliajam planui papildyti (TPD Nr. T00055961), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1997 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. 1257V „Dėl teritorijos tarp Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto tvirtinimo“, sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Ukmergės g. 212B (kadastro Nr. 0101/0020:105), suformuotame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 30-806/19 „Dėl sklypo Ukmergės g. 212B formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ pavirtintu žemės sklypų pertvarkymo projektu: laisvoje valstybinėje žemėje suplanuoti įsiterpusį žemės sklypą iki Šeškinės ir Ukmergės gatvių raudonųjų linijų ir sujungti su žemės sklypu Ukmergės g. 212B (kadastro Nr. 0101/0020:105), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema