Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos Vismaliukų g. 34 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 13 (Miškadvario g. 28, kadastro Nr. 0101/0007:3309) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Vismaliukų g. 34 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 13 (Miškadvario g. 28, kadastro Nr. 0101/0007:3309) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 30-368 „Dėl teritorijos Vismaliukų g. 34 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (TPD Nr. T00056407) sklypo Nr. 13 (Miškadvario g. 28, kadastro Nr. 0101/0007:3309) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakoreguoti sklypo užstatymo tankį  ir kitus reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema