Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo rengti apie 0,87ha teritorijos prie Tyravos ir Cintų gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“.

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo rengti apie 0,87ha teritorijos prie Tyravos ir Cintų gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – suplanuoti inžinerinės infrastruktūros koridorių, teritoriją, patenkančią į gatvės raudonąsias linijas, suplanuoti atskiru kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių sklypu, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

10424_n (1)

Isakymo+tekstas

PROGRAMA