Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo rengti sklypo Maironio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0041:132) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“

Informuojame apie pradedamą rengti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo rengti sklypo Maironio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0041:132) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – pakoreguoti galiojančio Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentinių zonų ribas prijungiant žemės sklypo Maironio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0041:132) dalį, esančią funkcinėje zonoje SEN-20A-3, prie besiribojančios funkcinės zonos SEN-20A-1, nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

10661_n

Isakymo+tekstas

PROGRAMA